Compare Quotes from Top Providers and Save now!

The average auto insurance premiums for top Kia models in Kansas are Kia Optima ($1300), Kia Rio ($1200), Kia Soul ($1100), Kia Sportage ($1200), Kia Forte ($1300), Kia Sorento ($1200) and Kia Sedona ($1,200).

Recent Savings on Kia Car Insurance in Kansas, KS

RankImageModelCar Insurance Savings
1 2011 Kia Optima 2011 Kia Optima$340
2 2012 Kia Forte 2012 Kia Forte$320
3 2008 Kia Sorento 2008 Kia Sorento$320

Kia Optima Insurance Average Rate in Kansas, KS : $1,300

Kia Optima
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Optima EX 4 Door Sedan 4 cyl. $1,310
Kia Optima LX 4 Door Sedan 4 cyl. $1,260
Kia Optima SX 4 Door Sedan 4 cyl. $1,330

Kia Rio Insurance Average Rate in Kansas, KS : $1,200

Kia Rio
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Rio 5-door LX 2WD 5 Door Hatchback 4 cyl. $1,180
Kia Rio 5-door SX 2WD 5 Door Hatchback 4 cyl. $1,200
Kia Rio LX 2WD 4 Door Sedan 4 cyl. $1,160
Kia Rio SX 2WD 4 Door Sedan 4 cyl. $1,190

Kia Soul Insurance Average Rate in Kansas, KS : $1,100

Kia Soul
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Soul 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,110
Kia Soul 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,110
Kia Soul 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,110

Kia Sportage Insurance Average Rate in Kansas, KS : $1,200

Kia Sportage
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Sportage 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,110
Kia Sportage EX 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,190
Kia Sportage EX 4WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,170
Kia Sportage LX 4WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,130
Kia Sportage SX 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,190

Kia Forte Insurance Average Rate in Kansas, KS : $1,300

Kia Forte
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Forte EX 2WD 4 Door Sedan 4 cyl. $1,240
Kia Forte EX 2WD 4 Door Hatchback 4 cyl. $1,220
Kia Forte Koup EX 2WD 2 Door Coupe 4 cyl. $1,290
Kia Forte Koup SX 2WD 2 Door Coupe 4 cyl. $1,310
Kia Forte LX 2WD 4 Door Hatchback 4 cyl. $1,270
Kia Forte LX 2WD 4 Door Sedan 4 cyl. $1,200
Kia Forte SX 2WD 4 Door Hatchback 4 cyl. $1,250
Kia Forte SX 2WD 4 Door Sedan 4 cyl. $1,240

Kia Sorento Insurance Average Rate in Kansas, KS : $1,200

Kia Sorento
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Sorento EX 4WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,250
Kia Sorento EX 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,200
Kia Sorento EX 2WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,200
Kia Sorento EX 4WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,230
Kia Sorento LX 4WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,210
Kia Sorento LX 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,160
Kia Sorento LX 2WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,150
Kia Sorento LX 4WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,220
Kia Sorento SX 2WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,250
Kia Sorento SX 4WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,280

Kia Sedona Insurance Average Rate in Kansas, KS : $1,200

Kia Sedona
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Sedona EX 2WD 4 Door Van 6 cyl. $1,190